Vedtægter

Vores vedtægter

Her på siden finder du en samling af alle vores forenings vedtægter.

Indholdsfortegnelse

§ 1. Navn

Stk. 1
Foreningens navn er “Syddanske Studerende”, forkortes “SDS”.

. Stk. 2
Foreningen kendes også under “Studenterrådet ved Syddansk Universitet” og “Studenterrepræsentationen Syddansk Universitet”

 

§ 2. Formål

Stk. 1
Foreningens formål er aktivt at repræsentere studerende ved Syddansk Universitet og varetage deres interesser lokalt såvel som nationalt samt arbejde for at styrke studiemiljøet på universitetet. Syddanske Studerende er en interesseorganisation og et studenterråd for alle studerende ved Syddansk Universitet og har derfor ikke ideologisk eller partipolitisk tilknytning.

Stk. 2
Foreningens formål er at skabe de bedst mulige rammer for alle studerende gennem faglige, sociale, og studenterpolitiske aktiviteter. Det gøres bl.a. ved at deltage aktivt i den politiske debat inden for lokale, nationale, og internationale områder, og ved at udvikle studenterpolitik og studiemiljøer på SDU.

Stk. 3
Syddanske Studerende repræsenterer tillige studenterdrevne foreninger og fagråd med hjemstavn på Syddansk Universitet, og hvis formål og virke ikke er partipolitisk eller på anden måde i konflikt med Syddanske Studerendes formålsparagraf(er).

Stk. 4
Syddanske Studerende er en del af den nationale studenterbevægelse som medlemsorganisation under Danske Studerendes Fællesråd (DSF).

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1
Foreningens navn er “Syddanske Studerende”, forkortes “SDS”.

. Stk. 2
Foreningen kendes også under “Studenterrådet ved Syddansk Universitet” og “Studenterrepræsentationen Syddansk Universitet”

 

§ 4. Rettigheder og forpligtelser

Stk. 1
Foreningens formål er aktivt at repræsentere studerende ved Syddansk Universitet og varetage deres interesser lokalt såvel som nationalt samt arbejde for at styrke studiemiljøet på universitetet. Syddanske Studerende er en interesseorganisation og et studenterråd for alle studerende ved Syddansk Universitet og har derfor ikke ideologisk eller partipolitisk tilknytning.

Stk. 2
Foreningens formål er at skabe de bedst mulige rammer for alle studerende gennem faglige, sociale, og studenterpolitiske aktiviteter. Det gøres bl.a. ved at deltage aktivt i den politiske debat inden for lokale, nationale, og internationale områder, og ved at udvikle studenterpolitik og studiemiljøer på SDU.

Stk. 3
Syddanske Studerende repræsenterer tillige studenterdrevne foreninger og fagråd med hjemstavn på Syddansk Universitet, og hvis formål og virke ikke er partipolitisk eller på anden måde i konflikt med Syddanske Studerendes formålsparagraf(er).

Stk. 4
Syddanske Studerende er en del af den nationale studenterbevægelse som medlemsorganisation under Danske Studerendes Fællesråd (DSF).